GALVATep s.r.o. - Povrchová úprava kovů

Alkalické černění oceli

Alkalické černění oceli je klasický a osvědčený proces povrchových úprav a patří mezi nejrozšířenější způsoby černění ocelí, známé též jako brynýrování. Provádí se ponořením součástí do vroucího roztoku hydroxidu a oxidačních solí (teplota vroucího roztoku 136 -142°C).
Jeho účelem je zajistit zlepšení vzhledu, a v kombinaci s vhodnými konzervačními prostředky, zvýšení korozní odolnosti upravovaných ocelových součástí.
Na povrchu černěných dílů se vytváří velmi tenká, cca 1μm černá konverzní vrstva oxidu železnato-železitého Fe3O4, rozměry černěných dílů se tedy téměř nemění.

Alkalické černění se používá pro oxidovatelné oceli, méně vhodné je pro úpravu litiny a nevhodné pro úpravu nerezových ocelí. Technologie není vhodná pro černění součástek pájených cínovou pájkou. Předpokladem pro vytvoření kvalitního a bezchybného černého povlaku je především
precizní odmašění a kvalitní opracování bez okují a koroze.

V případě koroze, nebo jsou-li na upravovaných součástech okuje, je třeba tyto vady odstranit pískováním. Opracované a leštěné povrchy jsou po načernění lesklé, pískované povrchy jsou matné. Odmaštění, pískování (dle vyžádání) a finální konzervace dílců jsou součástí námi realizovaného
procesu brynýrování.


Černění se provádí dle platné normy DIN 50938 "Černění předmětů vyráběných ze železných kovů".